webaukcje.pl - serwis aukcyjny
webaukcje.pl - aukcje regionalne
header Dla zarejestrowanych [] header
Nazwa użytkownika
Hasło


  Kategorie:

header Regulamin header

REGULAMIN SERWISU
utworzony 29 maja 2010


Terminy użyte w Regulaminie serwisu

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która ma aktywne konto w serwisie aukcyjnym. Użytkownikiem może zostać tylko
i wyłącznie osoba pełnoletnia. Użytkownik może brać udział w aukcjach zarówno jako kupujący, jak i sprzedający.
Konto - stworzony przez system, profil użytkownika zawierający jego dane osobowe i kontaktowe oraz wszystkie informacje
o zawartych przez niego transakcjach.
Aukcja - proces polegający na wystawianiu Przedmiotu na sprzedaż w drodze licytacji po uprzednim ustaleniu jego ceny.
Osoba (lub osoby) która wylicytuje najwyższa kwotę za dany Przedmiot jest zwycięzcą aukcji.
Przedmiot - usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż w drodze licytacji.
Komentarz - jest pisemną formą wyrażenia opinii na temat przebiegu transakcji, a w szczególności zgodności przedmiotu
z opisem aukcji.

Rejestracja
1.Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich pól znajdujących się w formularzu rejestracyjnym.
2.Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. W razie wykrycia nieprawidłowych danych konto zostanie
zablokowane.
3.Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.
4.Rejestrując się w serwisie aukcyjnym webaukcje.pl, użytkownik wyraża zgodę przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z Polityką Prywatności.
5.Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych tj. imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu drugiej stronie transakcji, w celu jej sfinalizowania.

Konta
1.Użytkownik może posiadać jedno konto w serwisie.
2.Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła do konta osobom trzecim.
3.W przypadku wielokrotnego łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane.
4.Użytkownik nie może usunąć danych z konta bez konsultacji z administracją i podaniu powodu ich usunięcia.
5.Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane nie może zostać usunięte.

Aukcje
1.Sprzedający ma obowiązek opisać warunki na jakich jest gotów sprzedać dany Przedmiot. Obowiązkiem kupującego
jest zapoznanie się z tymi warunkami.
2.Umowa miedzy kupującym i sprzedającym zostaje zawarta z chwilą zakończenia aukcji, z wyjątkiem aukcji z opcją
Kup Teraz, w której umowa zostaje zawarta od razu po skorzystaniu z opcji Kup Teraz (nawet jeśli aukcja nadal trwa).
3. webaukcje.pl nie ponosi odpowiedzialności za Przedmioty wystawiane na sprzedaż. Użytkownicy mają możliwość
zgłoszenia aukcji niezgodnej z Regulaminem lub polskim prawem poprzez funkcję Raport o naduyciu, która znajduje
się na stronie w panelu uytkownika.
4.W przypadku niezgodności aukcji z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem, webaukcje.pl ma prawo
usunąć taką aukcję powiadamiając o tym sprzedającego.
5.Użytkownik biorący udział w licytacji nie ma prawa do licytowanego Przedmiotu jeżeli jego konto zastało usunięte lub
zablokowane.
6.Zabronione jest wystawianie tej samej aukcji, w więcej niż jednej kategorii.
7.Zabronione jest sprzedawanie i/lub kupowanie Towarów wystawionych w serwisie webaukcje.pl poza aukcją.
8.Towary wystawiane w serwisie webaukcje.pl, muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający Przedmiot jest
odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
9.Wszelkie kwoty podane na aukcjach muszą być cenami brutto (z VAT). Do ceny końcowej można doliczyć jedynie
opłatę za transport/przesyłkę.
10.Użytkownik w przypadku umieszczenia aukcji w niepoprawnej kategorii, zostanie poproszony drogą emailową o jej zmianę.
Jeżeli w ciągu 3 dni Użytkownik nie dokona zmian, aukcja może zostać usunięta.

Komentarze
1.Użytkownicy mają obowiązek wystawić sobie komentarze po każdej sfinalizowanej transakcji.
2.Użytkownik wystawiający komentarz w pełni ponosi odpowiedzialność za jego treść.
3.Komentarz powinien dokładnie opisywać przebiegu transakcji z kontrahentem po zakończeniu aukcji.

Rola i odpowiedzialność serwisu aukcyjnego webaukcje.pl
1. webaukcje.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Przedmioty wystawiane przez sprzedających na aukcjach.
Serwis webaukcje.pl użycza jedynie środków technicznych potrzebnych do przeprowadzenia aukcji.
2. webaukcje.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady, jakość, legalność, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość
opisów Przedmiotow oferowanych na aukcjach przez Użytkowników.
3.webaukcje.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z warunków
Regulaminu oraz usuwania aukcji budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (a w szczególności z listą
Przedmiotow zakazanych).
4. webaukcje.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego
jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach.
5.Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Zmiany w regulaminie
1.Serwis webaukcje.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług,
informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
2.W przypadku braku akceptacji nowych warunków niniejszego Regulaminu, umowa między Użytkownikiem, a serwisem
webaukcje.pl wygasa, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu aukcje będą prowadzone do ich zakończenia
na dotychczasowych zasadach.

Zawarcie umowy
1.Obie strony mają obowiązek nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zakończenia aukcji.
2.W przypadku braku kontaktu w powyższym terminie, można od umowy kupna lub sprzedaży odstąpić.

Sklepy
1.Zakładanie sklepu internetowego.
a. Użytkownikiem Sklepu może być użytkownik webaukcje.pl, uprawniony do korzystania z wszystkich funkcjonalności
serwisu webaukcje.pl.
b. Przy zakładaniu sklepu, użytkownik sklepu definiuje własną, nazwę sklepu. Sklep stanowi integralną część konta.
2.Utrzymanie sklepu internetowego.
a. Warunkiem świadczenia usług na rzecz użytkownika sklepu przez webaukcje.pl, jest przestrzeganie zasad niniejszego
regulaminu.
b. Użytkownik sklepu może w każdym czasie zrezygnować ze sklepu.
c. Użytkownik sklepu, który nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego regulaminu może zostać zawieszony.
3.Prawa i obowiązki użytkownika sklepu.
a. Użytkownik sklepu oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych,
umieszczonych na stronach swojego sklepu.
b. Użytkownik sklepu oświadcza, iż zawartość stron sklepu nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz
dóbr osób trzecich.
c. Użytkownik sklepu nie ma prawa do korzystania ze sklepu w celach innych niż prowadzenie działalności określonej
niniejszym regulaminem.
d. Użytkownik sklepu ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość powyższych oświadczeń oraz niespełnienie
obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

4.Prawa i obowiązki webaukcje.pl
a. webaukcje.pl dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania sklepu. webaukcje.pl
nie odpowiada za awarie i usterki w
działaniu sklepu.
b. webaukcje.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania usługi sklepu.
c. webaukcje.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich usług, świadczonych użytkownikowi sklepu, w przypadku
naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Where i can buy Bactrim online over the counter?

To buy Bactrim online over the counter you need to follow the link https://pharm-1online.com/bactrim/ to a high-quality and safe online pharmacy.


Patroni medialni / wspolpraca:Platnosci:Preferowane przegladarki:
forumlbl polfirmy  paypal  modeyvbrokers firefox ie  opera
Copyright ©2010 webaukcje.pl - serwis aukcyjny. Wszelkie prawa zastrzezone.
Korzystanie z witryny oznacza akceptacje Regulaminu oraz Polityki prywatnosci