webaukcje.pl - serwis aukcyjny
webaukcje.pl - aukcje regionalne
header Dla zarejestrowanych [] header
Nazwa użytkownika
Hasło


  Kategorie:

header Polityka prywatności header

POLITYKA PRYWATNOŚCI
utworzona 29 maja 2010 r.

Rozdział I - Terminy i definicje
Administrator - osoba zarządzająca serwisem aukcyjnym umożliwiającym prowadzenie aukcji internetowych oraz zarejestrowanymi w serwisie użytkownikami.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która przeszła przez proces rejestracji i ma aktywowane konto w serwisie aukcyjnym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba ukończone 18 lat.
Aukcja - transakcja polegająca na wystawianiu przedmiotu na sprzedaż, za pomocą niniejszego serwisu aukcyjnego .

Rozdział II - Wstęp
Administrator serwisu przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności danych przekazywanych przez użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem serwisu oraz w innych prawem przewidzianych przypadkach. Rejestracja w serwisie oznacza również akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Rozdział II - Zbieranie, udostępnianie danych
W procesie rejestracji użytkownik dobrowolnie przekazuje dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail etc.) w zakresie koniecznym do jego identyfikacji oraz prowadzenia transakcji za pośrednictwem serwisu. Serwis automatycznie pobiera dane techniczne użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.
Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji. Dane są wówczas przesyłane do użytkownika, który był sprzedającym lub kupującym, za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto dane gromadzone w systemie mogą być udostępniane organom państwa w granicach ich kompetencji na zasadach i warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż żadna dostępna technologia informatyczna nie gwarantuje absolutnej ochrony danych gromadzonych w systemie i zawsze istnieje pewne ryzyko przechwycenia danych przez osoby trzecie.

Rozdział III - Bezpieczeństwo, zmiana, usunięcie danych
Dane gromadzone w systemie są przechowywane przy zastosowaniu wszelkich dostępnych rozwiązań technicznych zapewniających ich integralność oraz niedostępność dla osób nieupoważnionych.
Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych w dowolnym czasie. Wszelkie dane przekazywane przez użytkownika w procesie rejestracji oraz w razie zmiany, powinny być zgodne z rzeczywistością. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.
Użytkownik ma możliwość usunięcia danych w dowolnym czasie. W tym celu należy przesłać maila do administratora oraz podać jaki jest powód usunięcia konta w serwisie.

Rozdział IV - przepisy końcowe
Administrator może zmienić powyższe zasady Polityki Prywatności w każdym czasie, informując o tym użytkowników za pośrednictwem serwisu.
Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem serwisu Regulaminem, Polityką Prywatności mogą Państwo kierować pod adres elektroniczny administracja@webaukcje.pl wcześniej zapoznając się z najczęściej zadawanymi pytaniami na podstronie Pomoc.


Patroni medialni / wspolpraca:Platnosci:Preferowane przegladarki:
forumlbl polfirmy  paypal  modeyvbrokers firefox ie  opera
Copyright ©2010 webaukcje.pl - serwis aukcyjny. Wszelkie prawa zastrzezone.
Korzystanie z witryny oznacza akceptacje Regulaminu oraz Polityki prywatnosci