Hodowla zwierząt (Nr aukcji: 1956842, Czas zakończenia : 19 Mar. 2018 20:46:36) - webaukcje.pl - serwis aukcyjny
webaukcje.pl - aukcje regionalne
header Dla zarejestrowanych [] header
Nazwa użytkownika
Hasło


  Kategorie:

Wróć do strony domowej
Kategoria główna : Książki, komiksy > Publikacje elektroniczne > Dom i ogród
   Hodowla zwierząt Nr aukcji : 1956842   
Czy jesteś sprzedawcą lub potencjalnym kupcem tego przedmiotu?
Zaloguj się by zobaczyć swój status
Drukuj Obserwuj przedmiot Powiadom przyjaciela o tej aukcji    Hodowla zwierząt

Aby móc licytować, musisz się zarejestrować.

Ilość 1
Miejsce 51-612, Dolnośląskie
Kraj Poland
Pozostały czas Zamknięte
Czas rozpoczęcia 02 Oct. 2017 21:46:36
Czas zakończenia 19 Mar. 2018 20:46:36
Stan
Strict Standards: Non-static method item::item_status() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/admin/domains/webaukcje.pl/public_html/themes/modern_silver/templates/auction_details.tpl.php on line 351
Zamknięte
Zwycięzca(y) N/A
Informacje o sprzedawcy
vetbooks (0) Sprzedawca zweryfikowany
Zarejestrowany od 04 Dec. 2011
w Poland
Inne przedmioty tego sprzedawcy
Ocena wg komentarzy 0.00%
0
0
0
0
0
Zobacz komentarze

Strict Standards: Non-static method item::count_contents() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/admin/domains/webaukcje.pl/public_html/themes/modern_silver/templates/auction_details.tpl.php on line 491

Strict Standards: Non-static method item::count_contents() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/admin/domains/webaukcje.pl/public_html/themes/modern_silver/templates/auction_details.tpl.php on line 517
Opis

Strict Standards: Non-static method database::add_special_chars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/admin/domains/webaukcje.pl/public_html/themes/modern_silver/templates/auction_details.tpl.php on line 488
PRZEDMOWAZwierzęta towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Proces ich udomowiania rozpoczął się ok. 10 tys. lat temu. Człowiek udomowił łącznie ponad 90 gatunków zwierząt, choć część z nich obecnie występuje tylko w stanie wolnym. Proces udomowienia jednak trwa nadal, gdyż w przyrodzie ciągle odkrywamy gatunki zwierząt o unikatowych właściwościach, które mogą być wykorzystane w produkcji żywności, ale również jako zwierzęta towarzyszące w poprawie do- brostanu życia człowieka. Największe zmiany cech użytkowych zwierząt udomowionych nastąpiły w XX wieku. W tym czasie wprowadzono genetykę populacji, genomikę, poznano procesy fizjologicznych przemian w organizmach zwierząt, opracowano systemy wartościowania pasz, określono ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, poznano możliwości produkcyjne, ale też genetyczne i środowiskowe uwarunkowanie ich zdrowia i produkcji. Wydajność zwierząt zwiększyła się wielokrotnie, w tym wydajność mleka, liczba znoszonych jaj, tempo przyrostów i wykorzystanie paszy. Zmieniły się także relacje z człowiekiem. Zoopsychologia pozwala odkrywać ciągle nowe unikatowe cechy i właściwości zwierząt, co pozwala lepiej zrozumieć ich zachowanie i potrzeby. Są to informacje wykorzystywane do poprawy dobrostanu życia zwierząt, warunków ich utrzymania i hodowli. Obecnie, obok tradycyjnych form użytkowania zwie-rząt (praca, produkcja mleka, mięsa, jaj, miodu itp.) coraz większego znaczenia nabierają alternatywne formy ich wykorzystania (towarzyszenie człowiekowi, animaloterapia, sport, rekreacja itp.). A zatem, zwierzęta nie tylko dostarczają pracy i pokarmu, ale w coraz szerszym zakresie towarzyszą człowiekowi, poprawiają jego zdrowie i komfort życia.W globalizującym się świecie dotychczasowe kształcenie na kierunku zootechnika powinno być rozszerzone o podstawy hodowli i użytkowania innych gatunków zwierząt, w tym ssaków i ptaków o różnym stopniu udomowienia i zwierząt laboratoryjnych. Hodowla tych zwierząt z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w krajach rozwiniętych gospodarczo. Niestety, w dalszym ciągu, nadzór nad handlem, dystrybucją i utrzymaniem zwierząt pozostaje często w rękach amatorów nieznających podstawowych zasad chowu, hodowli i użytkowania, co powoduje stres i czyni krzywdę zwierzętom.Zootechnika obecnie powinna być nauką o hodowli wszystkich zwierząt - hozologią, a nie dyscypliną zawężoną tylko do zwierząt gospodarskich. W procesie edukacji powinna dostarczyć wiedzy o chowie i hodowli różnych gatunków zwierząt utrzymywanych i hodowanych przez człowieka, by zapewnić im, niezależnie od kierunku użytkowania, dobrostan zgodny z ich fizjologią i zdolnością odbierania złożonych relacji z człowiekiem. Prawo o ochronie zwierząt, ratyfikowane przez większość krajów świata, musi być respektowane, by zwierzęta żyły w godziwych warunkach, a kontakt z człowiekiem tego nie burzył. Każda hodowla i działalność komercyjna w tym zakresie powinny być poprzedzone koniecznością uzyskania odpowiedniej koncesji, która określi kompetencje hodowców oraz zapewni zwierzętom warunki utrzymania i hodowli zgodne z ich potrzebami, a także zapewni realizację przepisów prawa o hodowli zwierząt.Uwzględniając powyższe aspekty, rozszerzamy treść podręcznika o nowe gatunki i formy utrzymania zwierząt, m.in. o: inne ssaki w hodowli, zwierzęta towarzyszące człowiekowi i zwierzęta laboratoryjne, hodowlę ryb. Choć nie wyczerpują one wiedzy w tym zakresie, to wskazują na nowe gatunki zwierząt spotykane w hodowli w kraju i na świecie. Obecna wiedza dotycząca zwierząt gospodarskich jest już znacząca, natomiast wiedza na temat chowu i hodowli innych gatunków - często bardzo powierzchowna. Rozszerzony zakres podręcznika wynika też z faktu, że jest on kierowany do studentów wielu kierunków studiów, w tym: zootechniki, rolnictwa, weterynarii, techniki rolniczej i leśnej, budownictwa, ochrony środowiska oraz do młodzieży techników rolniczych. Jest również swoistym kompendium wiedzy dla hodowców zwierząt gospodarskich oraz hodowców utrzymujących inne gatunki zwierząt.Oddajemy do rąk Czytelników podręcznik będący kontynuacją znanego już na rynku „Chowu i hodowli zwierząt”. Zdecydowaliśmy się na zmianę tytułu z uwagi na wprowadzenie nowych rozdziałów omawiających inne zwierzęta użytkowe. Nowy tytuł wierniej oddaje treść podręcznika.Tadeusz SzulcSPIS TREŚCIPrzedmowaI Podstawy produkcji zwierzęcej (A. Filistowicz, T. Szulc, A. Zidak-Stedwko)1.Znaczenie produkcji zwierzęcej i kierunki jej rozwojuZnaczenie produkcji zwierzęcej w rolnictwieProdukcja i spożycie artykułów pochodzenia zwierzęcegoRozwój produkcji zwierzęce2.Pochodzenie i udomowienie zwierząt gospodarskich3.Niektóre pojęcia i nazwy zootechniczne4.Wybrane elementy doskonalenia zwierzątZmienność i dziedzicznośćDziedziczenie cech jakościowychDziedziczenie z pełnym dominowaniem | Dziedziczenie pośrednie - niepełne dominowanie | Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią | Współdziałanie genów nieallelicznych | Allele wielokrotne | Geny le- talne, semiletalne i subwitalne Dziedziczenie cech ilościowychZmienność fenotypowa, genotypowa i środowiskowa | Podobieństwo genetyczne i fenotypowe osobników | Odziedziczalność | Korelacje między cechami | Genetyczne uwarunkowanie cech użytkowych Metody doskonalenia zwierzątEtapy pracy hodowlanej | Selekcja | Metody kojarzenia | Metody krzyżowania 5.Podstawy żywienia zwierzątZnaczenie żywieniaWpływ żywienia na użytkowość zwierzątWpływ żywienia na skład mleka | Wpływ żywienia na skład i jakość jaj |Wpływ żywienia na skład i jakość mięsa | Wpływ żywienia na płodność CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT •Fizjologiczne podstawy żywienia zwierzątMierniki wartości pokarmowej paszZapotrzebowanie bytowe i produkcyjne zwierzątNormowanie i dawkowanie paszPreliminarz i bilans paszPodział paszPasze objętościowe| Pasze treściwe | Pasze pochodzenia zwierzęcego | Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego | Dodatki paszowe | Przemysłowe mieszanki paszowe Prawo paszoweTechnika żywienia zwierzątWpływ magazynowania i konserwacji pasz na ich wartość pokarmową PiśmiennictwoII Bydło (T. Szulc, H. Houszka)1.Hodowla i użytkowanie bydłaTypy użytkowe bydłaRasy bydłaRasy o użytkowości mlecznej | Mięsne rasy bydła | Rasy o użytkowości dwukierunkowej | Mleczne rasy bydła hodowane w Polsce Rozród bydłaWychów cielątWychów jałowicŻywienie krów mlecznychPasze w żywieniu krów mlecznych | Żywienie krów w okresie zasuszenia | Żywienie w okresie laktacji | Systemy żywienia krów mlecznych Żywienie bydła mięsnegoUżytkowanie mleczneSkład i jakość mlekaMięsne użytkowanie bydłaPrzydatność zwierząt do opasu | Kategorie opasu młodego bydła |Ocena użytkowości mięsnej bydła Doskonalenie bydłaOcena pokrojuOcena pokroju bydła mlecznego | Ocena pokroju bydła mięsnego |Ocena pokroju ras o użytkowości dwukierunkowej Ocena wartości hodowlanejZasady oceny i selekcji buhajów ras mlecznych | Identyfikowanie zwierząt, dokumentacja hodowlana, księgi bydła zarodowego | Pielęgnacja zwierząt 2. Budynki dla bydłaRodzaje stanowiskStanowiska uwięziowe | Stanowiska wolne (bezuwięziowe) | Kojce indywidualne | Kojce grupowe Układy technologiczno-funkcjonalne pomieszczenia głównegoCiągi technologiczne | Układy technologiczne w budynkach ze stanowiskami indywidualnymi | Układy technologiczne w budynkach z kojcami grupowymi | Obiekty bezstanowiskowe Pomieszczenia pomocniczeRodzaje budynków dla bydłaObory | Cielętniki | Jałowniki | Bukaciarnie PiśmiennictwoIII Owce (P Nowakowski)1. Hodowla i użytkowanie owiecTypy i rasy użytkowe owiecPrzykładowy opis trzech ras owiec | Doskonalenie cech funkcjonalnych owiec Rozpłód owiecWychów jagniąt i młodzieżyŻywienie owiecŻywienie maciorek | Żywienie jagniąt 20 | Praktyczne żywienie owiec | Dostosowanie obsady owiec do produkcyjności użytków rolnych Systemy produkcjiTechnologia tradycyjna | Alkierzowa produkcja jagniąt | Produkcja owczarska oparta na tanich paszach | Produkcja jagniąt rzeźnych w systemie nasilonych wykotów Organizacja procesu produkcji owczarskiejOkres stanówki | Okres wykotów i wychowu jagniąt | Tucz jagniąt odsądzonych | Wychów młodzieży hodowlanej Użytkowanie owiecUżytkowanie mięsne | Ocena i klasyfikacja zwierząt rzeźnych | Użytkowanie wełniste | Użytkowanie mleczne | Użytkowanie kożucho- wo-futrzarskie | Dokumentacja i znakowanie owiec 2. Budynki dla owiecSystemy utrzymania owiecCHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT •Zadawanie pasz i pojenieRodzaje budynków dla owiecUkłady technologiczno-funkcjonalneUrządzenia towarzysząceOkólniki zabiegowe | Grodzenie pastwisk dla owiec PiśmiennictwoIV Kozy (T. Gruszecki, A. Szymanowska)1.Hodowla i użytkowanie kózTypy użytkowe i rasy kózRasa biała uszlachetniona | Barwna uszlachetniona | Koza karpacka | Koza saaneńska | Koza alpejska | Koza burska Ocena użytkowości kózUżytkowanie rozpłodowe i odchów koźlątUżytkowanie mleczne kózUżytkowanie mięsne kózUżytkowanie wełniste i puchoweSkóry kozieŻywienie kózPomieszczenia dla kóz i ich wyposażenie Zabiegi pielęgnacyjne i znakowanie zwierzątZnakowanie zwierzątKozy w środowisku przyrodniczymPiśmiennictwoV Trzoda chlewna (S. Jasek, H. Houszka)1.Hodowla i użytkowanie świńTypy użytkowe świńTyp smalcowy | Typ słoninowy | Typ tłuszczowo-mięsny |Typ mięsny Rasy świńRasy typu mięsnego | Rasy typu tłuszczowo-mięsnego | Rasy typu słoninowego | Rasy typu smalcowego Ocena pokroju świńUżytkowość rozpłodowa lochUżytkowanie rozpłodowe knurówUżytkowość tuczna i rzeźna świńOcena użytkowości rzeźnej | Ocena przyżyciowa | Ocena stacyjna Organizacja hodowli trzody chlewnej w PolsceProgram hodowlano-produkcyjny trzody chlewnejModel strukturalny hodowli i zasady doskonalenia | Dokumenty hodowlane oraz warunki wpisu zwierząt do ksiąg hodowlanych Żywienie świńPasze stosowane w żywieniu świń | Pasze produkowane przez przemysł paszowy | Systemy żywienia | Sposoby zadawania pasz (żywienie dawkowane i „do woli”) Tucz świńTucz intensywny | Tucz późny, ekstensywny Znakowanie świń2.Budynki dla świńRodzaje stanowiskKojce grupowe tradycyjne | Kojce grupowe z całą podłogą ażurową | Kojce grupowe na głębokiej ściółce | Kojce grupowe z podłożem samo- czyszczącym się (ze skośnym podłożem) | Stanowiska indywidualne | Stanowiska z kombinowanym systemem utrzymania | Kojce porodowe Technika zadawania paszZadawanie pasz suchych | Zadawanie pasz mokrych Pojenie świńPomieszczenia pomocniczo-usługoweRodzaje budynków dla świńChlewnia loch luźnych i prośnych | Chlewnia porodowa | Sektor prosiąt odsądzonych | Warchlakarnie i tuczarnie | Wychowalnie młodzieży hodowlanej | Pomieszczenia dla knurów stadnych PiśmiennictwoVI Konie (H. Houszka)1. Hodowla i użytkowanie koniTypy użytkowe i rasy koniRasy gorącokrwiste | Rasy półkrwi | Rasy zimnokrwiste |Rasy prymitywne Budowa i ocena pokroju koniaOcena wartości użytkowejOcena na podstawie pokroju | Ocena chodów | Ocena na podstawie prób dzielności Ocena wartości hodowlanejIdentyfikacja koniUmaszczenie | Odmiany, odznaki i dodatkowe cechy umaszczenia | Określanie wieku konia Rozpłód koniWychów źrebiąt i młodych koniŻywienie koniPasze stosowane w żywieniu koni | Żywienie różnych grup koni Użytkowanie koniUżytkowanie zaprzęgowe | Użytkowanie wierzchowe | Użytkowanie mięsne | Inne rodzaje użytkowania Sport konny i wyścigiSkoki przez przeszkody | Ujeżdżenie | Wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW) | Powożenie zaprzęgami | Woltyżerka | Rajdy długodystansowe | Jazda western Wyścigi konne2.Budynki dla koniRodzaje stanowiskStanowiska uwięziowe | Boksy Zadawanie pasz i pojenieRodzaje stajniStajnie stanowiskowe | Stajnie bezstanowiskowe Pomieszczenia i urządzenia pomocniczeRodzaje budynkówStajnie dla klaczy matek i ogierów | Porodówki | Wychowalnie młodzieży | Stajnie dla koni wierzchowych i zaprzęgowych Urządzenia towarzyszące i specjalneOkólniki i padoki | Maneże i kryte ujeżdżalnie | Bieżnie i karuzele | Parkury, czworoboki i tory konkursowe PiśmiennictwoVII Drób (E. Łukaszewicz, H. Houszka)1.Hodowla i użytkowanie drobiuTypy użytkowe, rasy i linie drobiuKury | Indyki | Kaczki | Gęsi | Strusie | Inne gatunki drobiu w hodowli Doskonalenie i organizacja hodowli drobiuReprodukcja drobiuWarunki i zasady lęgów | Seksowanie piskląt Budowa i ocena jakości jajŻywienie drobiuŻywienie kur | Żywienie kurcząt brojlerów | Żywienie indyków | Żywienie kaczek i gęsi | Żywienie strusi Mięsne użytkowanie drobiuNieśne użytkowanie kurProgramy świetlne dla drobiu2.Budynki dla drobiu i systemy utrzymaniaSystemy produkcjiSystem podłogowy | System podlogowo-rusztowy | System klatkowy | System alternatywny Systemy utrzymania indykówSystemy utrzymania gęsi i kaczekSystemy utrzymania strusiZadawanie paszPojenie drobiuUsuwanie odchodówZbiór jajTypy budynkówWychowalnie | Budynki dla ptaków dorosłych | Brojlernie Pomieszczenia pomocniczePiśmiennictwoVIII Zwierzęta futerkowe (G. Jeżewska-Witkowska, S. Socha)1.Charakterystyka gatunkówLis pospolityLis polarnyJenotNorka amerykańskaTchórz hodowlanyKrólikNutriaSzynszylaZnaczenie ekonomiczne mięsożernych zwierząt futerkowychZnaczenie ekonomiczne roślinożernych zwierząt futerkowychZasady sprzedaży, klasyfikacja i sortowanie skór przeznaczonych na aukcję 2.Rozpłód i odchów młodzieżySpecyfika rozmnażania lisów i jenotówSpecyfika rozmnażania norek i tchórzy hodowlanychRozmnażanie zwierząt poliestrycznychCiąża, wykoty i odchów młodzieży3.ŻywienieŻywienie zwierząt mięsożernychPasze pochodzenia zwierzęcego | Pasze pochodzenia roślinnego | Dodatki paszowe i mieszanki pełnoporcjowe | Zasady normowania | Przygotowanie i zadawanie karmy Żywienie zwierząt roślinożernychŻywienie królików | Żywienie nutrii | Żywienie szynszyli 4.Budynki i urządzenia fermowePomieszczenia dla zwierząt mięsożernychPomieszczenia gospodarcze pomocnicze Pomieszczenia dla zwierząt roślinożernychPomieszczenia dla królików | Pomieszczenia dla nutrii | Pomieszczenie dla szynszyli 5.Organizacja pracy hodowlanejZnakowanie i identyfikacja zwierzątOcena wartości użytkowej6.Ochrona zdrowia zwierzątWażniejsze choroby zakaźne zwierząt futerkowychZatrucia pokarmowe i choroby niedoborowePiśmiennictwoIX Inne ssaki wykorzystywane w hodowli (T. Szulc)1.Wprowadzenie2.Informacja o hodowanych gatunkachBawół domowyŻubrWielbłądLamaAlpaka Jeleń szlachetnyRenifer• SPIS TREŚCIDanielOsiołPiśmiennictwoX Hodowla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych(A. Filistowicz, P Przysiecki)1.Zwierzęta towarzyszące - ssakiPies domowyKot domowyFretkaKrólikSzynszylaŚwinka morskaChomikMyszoskoczekMyszy rasoweSzczury rasoweInne gryzonie w hodowli2.Ptaki jako zwierzęta towarzysząceKanarekPapużka falistaPrzepiórka japońska3.Pomieszczenia dla zwierząt4.Żywienie zwierząt towarzyszących5.Higiena i profilaktyka6.Zwierzęta laboratoryjnePiśmiennictwoXI Owady użytkowe (A. Roman)1.Pszczoła miodnaRasy pszczół użytkowane w PolsceBiologia pszczoły miodnejRozwój osobniczy pszczoły | Rodzina pszczela | Gniazdo rodziny pszczelej | Porozumiewanie się pszczół Życie rodziny pszczelej w ciągu rokuOdnawianie się składu rodziny | Wzrastanie siły rodziny i okres rójki | Pożytek główny | Okres zmniejszenia się siły rodziny i odnawiania jej składu | Przygotowanie rodziny do zimowli | Zimowla Baza pokarmowa pszczółWpływ pszczół na plonowanie roślinGospodarka pasiecznaTypy gospodarki pasiecznej | Organizacja pasieczyska i pasieki |Typy uli użytkowanych w Polsce i podstawowy sprzęt pasieczny | Prace pasieczne w sezonie pożytkowym Hodowla pszczoły miodnejSpecyfika i etapy pracy hodowlanej | Wychów i poddawanie matek pszczelich 2. Trzmiel ziemnyBiologia rodziny trzmieliMetody chowu trzmieli3. Pszczoły samotniczeMiesierka lucernowaMurarka ogrodowaPorobnica murówka4. Jedwabnik morwowyBiologia jedwabnika morwowegoChów jedwabnika morwowegoBaza pokarmowa jedwabnika morwowego PiśmiennictwoXII Chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach(R. Polechoński, W Dobicki)1. Wstęp2. Hodowla karpiStawy karpioweCharakterystyka stawów karpiowychWoda i jej parametry w stawach karpiowychTechnologia chowu karpiŻywienie karpiGospodarka stawowaInne gatunki ryb w stawach karpiowychRyby drapieżne | Ryby niedrapieżne | Ryby roślinożerne • • SPIS TREŚCIPozaprodukcyjne walory stawów karpiowychOrganizacja produkcji w gospodarstwie karpiowymPodstawy prawne rybactwa stawowego3.Hodowla pstrąga tęczowegoHodowla pstrąga tęczowegoZapotrzebowanie pstrągów na tlen4.Hodowla pozostałych gatunkówHodowla ryb jesiotrowatychRestytucja jesiotra bałtyckiegoPiśmiennictwoXIII Obiekty inwentarskie (H. Houszka,T. Szulc)1.Obiekty inwentarskie i ich zasiedlanieStruktura i obrót stadaUrządzanie budynków inwentarskichDowóz pasz | Zużycie wody w obiektach | Usuwanie odchodów | Usuwanie gnojowicy | Usuwanie obornika Składowanie odchodówPłyty obornikowe | Zbiorniki na gnojówkę i wodę gnojową | Zbiorniki na gnojowicę Składowanie paszSilosy na kiszonki | Silosy na pasze sypkie i granulowane Wybiegi i okólnikiXIV Higiena utrzymania zwierząt (T. Szulc, H. Houszka)1. Higiena środowiska hodowlanegoWpływ czynników klimatycznych na organizm zwierzątPromieniowanie | Wilgotność powietrza | Ruch powietrza | Ochładzanie | Dźwięk i hałas Właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne powietrzaw pomieszczeniach inwentarskichZanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne powietrza Gleba, obornik, gnojowicaWoda w produkcji zwierzęcej2. Higiena siedliska hodowlanegoLokalizacja budynków inwentarskich (ekistyka)Ciepłochłonność budynkówCHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT •Bilans cieplny i dogrzewanie pomieszczeńWentylacja pomieszczeńWentylacja naturalna, grawitacyjna | Wentylacja mechaniczna | Wentylacja hybrydowa | Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego Higiena mechanizacji produkcji zwierzęcejHigiena żywieniaHigiena obsługiPielęgnacja zwierzątTransport zwierząt3. Etologia, zoopsychologiaDobrostan w chowie zwierzątNiektóre formy behawioru zwierząt utrzymywanych grupowoReakcje etologiczne i produkcyjne zwierząt na czynniki chowuZastosowanie etologii i ergonomii w optymalizacji chowu zwierząt4. Ochrona zdrowia zwierzątRodzaje schorzeńProfilaktyka i prewencja w chowie zwierzątSanitarno-higieniczna ochrona zwierzątw budynkach inwentarskich i na fermach5. Zarządzanie jakością w procesie produkcji i przetwórstwa Piśmiennictwo...
Obrazki dla aukcji
Wybierz obrazek
Hodowla zwierząt
Przedmiot obserwowany 115 razy
Zadaj pytanie sprzedającemu
Zaloguj się, aby zadać sprzedającemu pytanie.
Płatność offline
Przelew na konto
Przelew na konto
Wysyłka
Warunki transportu Kupiec płaci za wysyłkę
Koszt przesyłki -
Ubezpieczenie -
Sposób wysyłki Kurier
Dane do wysyłki i płatności KOSZTY PRZESYŁKI: po wpłacie na konto - 7.00 zł (waga do 0,5 kg), 9.00 zł (od 0,51 do 1,00 kg), 11.00 zł (od 1,01 do 2,00 kg); Przesyłka pobraniowa: - 13.00 zł (waga do 0,5 kg), 15.00 zł (od 0,51 do 1,00 kg), 17.00 zł (od 1,01 do 2,00 kg); Kurierj UPS 16.00 zł (wpłata na konto), 22.00 zł (wysyłka za pobraniem) NR KONTA: Mbank 10 1140 2004 0000 3702 4920 7196

Nadawca , vetbooks , bierze całkowitą odpowiedzialność za treść

Złóż ofertę na ten przedmiot
Hodowla zwierząt

Aby móc licytować, musisz się zarejestrować.Patroni medialni / wspolpraca:Platnosci:Preferowane przegladarki:
forumlbl polfirmy  paypal  modeyvbrokers firefox ie  opera
Copyright ©2010 webaukcje.pl - serwis aukcyjny. Wszelkie prawa zastrzezone.
Korzystanie z witryny oznacza akceptacje Regulaminu oraz Polityki prywatnosci